logo share

آرشیو اخبار

RizVN Login

کاربری:کدملی دانش آموز رمزعبور:4رقم آخرکدملی

کلاس های باز آموزی ریاضی و علوم ویژه دانش آموزان نهم

کلاس های باز آموزی ریاضی و علوم ویژه دانش آموزان نهم همه روزه از 31 مرداد تا 15 شهریور ماه می باشد و جهت ثبت نام قطعی روز های دوشنبه و چهارشنبه تا 21 مرداد به مدرسه مراجعه نمایید.

ریاضی :9:30-8

علوم : 11:15 - 9:45