logo share

RizVN Login

کاربری:کدملی دانش آموز رمزعبور:4رقم آخرکدملی

برنامه کلاسهای تقویتی پایه هشتم جدید

برنامه ی کلاس های تقویتی پایه هشتم ویژه امتحانات نوبت دوم سال تحصیلی 96-95

نام درس نام دبیر روز تاریخ ساعت
ریاضی

گروه اول :خانم نادر تهرانی

گروه دوم :خانم فیاض

توجه : هنگام ثبت نام گروه خود را مشخص کنید

پنج شنبه 28/2/96 11:15-9:45
شنبه 30/2/96 11:15-9:45
یکشنبه 31/2/96 11:15-9:45
دوشنبه 1/3/96 11:15-9:45
پنج شنبه 4/3/96

13-9:45

دو جلسه

علوم خانم ولی نعمتی پنج شنبه 28/2/96 9:30-8
شنبه 30/2/96 9:30-8
یکشنبه 31/2/96 9:30-8
دوشنبه 1/3/96 9:30-8
شنبه 13/3/96 13-11:30
عربی خانم جودکی پنج شنبه 18/3/96

13-8

سه جلسه

زبان خانم عطایی سه شنبه 9/3/96

13-8

سه جلسه