logo share

RizVN Login

کاربری:کدملی دانش آموز رمزعبور:4رقم آخرکدملی

 • صفحه:
 • 1

موضوع: مادر دوستت دارم

مادر دوستت دارم 4 سال 2 ماه پیش #205

چند سال پیش ، در یک روز گرم تابستان ، پسر کوچکی با عجله لباسهایش را درآورد و خنده کنان داخل دریاچه شیرجه رفت مادرش از پنجره نگاهش می کرد و از شادی کودکش لذت میبرد. مادر ناگهان تمساحی را دید که به سوی پسرش شنا می کرد مادر وحشتزده به سمت دریاچه دوید و با فریادش پسرش را صدا زد . پسرش سرش را برگرداند ولی دیگر دیر شده بود

تمساح با یک چرخش پاهای کودک را گرفت تا زیر آب بکشد، مادر از راه رسید و از روی اسکله بازوی پسرش را گرفت. تمساح پسر را با قدرت می کشید ولی عشق مادر آنقدر زیاد بود که نمی گذاشت پسر در کام تمساح رها شود.کشاورزی که در حال عبور از آن حوالی بود ، صدای فریاد مادر را شنید، به طرف آنها دوید و با چنگک محکم بر سر تمساح زد و او را فراری داد پسر را سریع به بیمارستان رساندند. دو ماه گذشت تا پسر بهبودی پیدا کند.

پاهایش با آرواره های تمساح سوراخ سوراخ شده بود و روی بازوهایش جای زخم ناخنهای مادرش مانده بود

خبرنگاری که با کودک مصاحبه می کرد از او خواست تا جای زخمهایش را به او نشان دهد. پسر شلوارش را کنار زد و با ناراحتی زخمها را نشان داد ، سپس با غرور بازوهایش را نشان داد و گفت

" این زخمها را دوست دارم ، اینها خراشهای عشق مادرم هستند"


گاهی مثل یک کودک قدرشناس

خراشهای عشق خداوند را به خودت نشان بده

خواهی دید چقدر دوست داشتنی هستند

 • سمانه محمدی
 • سمانه محمدی's Avatar
مدیر دسترسی عمومی برای نوشتن را غیرفعال كرده.

مادر دوستت دارم 4 سال 2 ماه پیش #208

SmileEmbarassedخیلی قشنگ بود 

 • یاسمین اسكافی
 • یاسمین اسكافی's Avatar
مدیر دسترسی عمومی برای نوشتن را غیرفعال كرده.

مادر دوستت دارم 4 سال 2 ماه پیش #211

عالللللللللللللللللللللی بود

 • نوریه فردوسیان
 • نوریه فردوسیان's Avatar
مدیر دسترسی عمومی برای نوشتن را غیرفعال كرده.

مادر دوستت دارم 4 سال 2 ماه پیش #219

big like
 • پریناز زمانی سودرجانی
 • پریناز زمانی سودرجانی's Avatar
مدیر دسترسی عمومی برای نوشتن را غیرفعال كرده.
 • صفحه:
 • 1
مدیریت: جزینی